Raad van State: Arrest van 21 November 1978 (België). RG 2

Date :
21-11-1978
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19781121-7
Role number :
2

Summary :

Wanneer de schade welke door de verzoeker wordt aangevoerd kennelijk schade is die voortkomt uit een onwettige beslissing, is de grondslag welke aan de vordering tot vergoeding wordt gegeven niet die welke de toekenning van een herstelvergoeding, in de zin van artikel 11 van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973, mogelijk maakt.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.