Raad van State: Arrest van 22 September 1981 (België). RG 75/41

Date :
22-09-1981
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19810922-9
Role number :
75/41

Summary :

De Raad van State is niet bevoegd om uitspraak te doen over de omvang van de rechten welke een man, wiens echtscheidingsprocedure aan de gang is, als vader meent te hebben, en over de draagwijdte van de tijdens het echtscheidingsgeding gewezen rechterlijke beslissingen in verband met de opvoeding van zijn kinderen, waarvan de hoede werd toevertrouwd aan de moeder, aangezien geschillen over zodanige rechten volgens artikel 92 van de Grondwet tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht behoren. De Raad van State is meer bepaald niet bevoegd om de vader in staat te stellen om, via zijn minderjarige kinderen, kennis te nemen van hun schoolrapport en het te ondertekenen. De door schuld veroorzaakte schade doet een subjectief recht op herstel ontstaan, alleen al door de werking van de artikelen 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. De Raad van State is niet bevoegd om kennis te nemen van een eis tot herstelvergoeding voor de schade welke aan de verzoeker werd toegebracht door de schuld van de administratie.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.