Raad van State: Arrest van 27 November 1979 (België). RG 2644

Date :
27-11-1979
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19791127-7
Role number :
2644

Summary :

Uit de tekst van artikel 77 van de wet van 24 december 1976 blijkt dat deze bepaling slechts toepassing vindt op prestaties geleverd in het door de staat ingericht of gesubsidieerd onderwijs. De bewoordingen zelf van die bepaling _ die, aangezien zij afbreuk doet aan de verkregen toestand van de betrokken leerkrachten, strikt moet worden uitgelegd _ laten niet toe dat de toepassing van de regel welke zij stelt, wordt uitgebreid tot het niet-gesubsidieerd onderwijs of tot niet-gesubsidieerde prestaties in het gesubsidieerd onderwijs. Die bepaling verbiedt de gemeenten derhalve niet hun personeel te bezoldigen voor cumulatieprestaties, wanneer dat prestaties zijn waarvoor de Staat geen weddetoelage toekent. De parlementaire voorbereiding van de wet ontkracht die conclusies niet. Een beslissing van het kernkabinet voor algemeen beleid, die genomen werd nadat de wet was goedgekeurd, kan niet dienen ter interpretatie van de wet.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.