Raad van State: Arrest van 28 Juli 1981 (België). RG 21375

Date :
28-07-1981
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19810728-1
Role number :
21375

Summary :

Indien een verzoeker ontvankelijk is om meerdere parallele beslissingen van dezelfde aard - in casu benoemingen - te bestrijden die alle op dezelfde wijze en in gelijke mate met zijn belangen strijden, kan hij rechtmatig zijn beroep beperken tot één enkele beslissing. Uit het feit dat hij een of meer andere benoemingen niet aanvecht, kan geenszins worden afgeleid dat hij "impliciet maar zeker" erkent dat ook de door hem bestreden benoeming op rechtmatige wijze tot stand zou zijn gekomen.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.