Raad van State: Arrest van 6 Juni 1979 (België). RG 66280;66285

Date :
06-06-1979
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19790606-8
Role number :
66280;66285

Summary :

De terugvordering van de wedde van een ambtenaar wegens ongewettigde afwezigheid is geen tuchtstraf. De aanspraak van een ambtenaar op wedde voor een verlopen periode, die volgens hem verschuldigd is, werpt een betwisting van burgerlijk recht op waarvan de kennisneming niet tot de bevoegdheid van de Raad van State behoort. De Raad van State wijst ambtshalve op zijn onbevoegdheid.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.