Raad van State: Arrest van 8 Oktober 1981 (België). RG 75/41

Date :
08-10-1981
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19811008-9
Role number :
75/41

Summary :

De beroepskamer oordeelt terecht dat aangezien een verzoekster weigert aan haar dochters financiële hulp te vragen en evenmin het nodige wil doen om hen langs gerechtelijke weg te verplichten in haar onderhoud tussen te komen, zij niet gerechtigd is om door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn haar ziekenfondsbijdragen te doen betalen.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.