Arbeidshof: Arrest van 10 Oktober 1978 (Bergen (Bergen)). RG 75/328

Date :
10-10-1978
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19781010-2
Role number :
75/328

Summary :

Wanneer de aangestelde van de werkgever die alléén de werkzoekende ontving, verklaart dat deze laatste een voorbehoud maakte dat van aard was haar onbeschikbaar te maken voor de arbeidsmarkt, moet die getuigenis onder eed worden weerhouden indien blijkt dat de werkzoekende er zich toe beperkte de verklaringen van de getuige te ontkennen zonder klacht neer te leggen hoofdens valse getuigenis of een tegengetuigenverhoor te vragen.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.