Arbeidshof: Arrest van 12 Februari 1979 (Bergen (Bergen)). RG 79/128

Date :
12-02-1979
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19790212-6
Role number :
79/128

Summary :

Een verkoopsdirektrice, 41 jaar oud, met 10 jaar en 11 maand anciënniteit en een jaarlijks loon van 729.926 F, mag aanspraak maken op een opzeggingstermijn van 16 maand.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.