Arbeidshof: Arrest van 9 Juli 1979 (Bergen (Bergen)). RG 5196

Date :
09-07-1979
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19790709-3
Role number :
5196

Summary :

De eis tot herziening van de vergoedingen, gegrond op een wijziging van het verlies van arbeidsongeschiktheid kan door de getroffene ingesteld worden binnen een termijn van drie jaar (Wet, art. 72). Vertrekpunt, bij afwezigheid van de homologatie van de overeenkomst tussen de partijen, de datum waarop het arrest wordt uitgesproken.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.