Hof van Beroep: Arrest van 14 Februari 1979 (Bergen (Bergen)). RG 66280;66285

Date :
14-02-1979
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19790214-9
Role number :
66280;66285

Summary :

Het artikel 70, alinea 2 van de wet van 9 augustus 1963, dat een wettelijke subrogatie instelt ten gunste van de verzekeraar ziekte-invaliditeit, legt de verwekker van een ongeval niet de verplichting op om aan deze verzekeraar de vergoedingen die deze laatste heeft uitgekeerd aan het slachtoffer, zijn aangeslotene, terug te betalen na de periode van tijdelijke volledige ongeschiktheid vastgelegd door de gerechtsdeskundige volgens het gemeen recht aangesteld.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.