Hof van Beroep: Arrest van 23 November 1995 (Bergen (Bergen))

Date :
23-11-1995
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19951123-5
Role number :

Summary :

De huurkosten van een vervangwagen tot de definitieve bepaling van de schade en de aankoop van een vervangwagen kunnen niet aan de derde, aansprakelijk voor het ongeval, toegekend worden, wanneer blijkt dat deze kosten niet noodzakelijk waren maar omwille van redenen van loutere persoonlijk gemak, die vreemd zijn aan de fout van de derde aansprakelijke, werden gemaakt.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.