Hof van Beroep: Arrest van 26 Maart 1993 (Bergen (Bergen)). RG 2718

Date :
26-03-1993
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19930326-1
Role number :
2718

Summary :

De vordering tot herziening dient te worden ingeleid binnen de termijn van drie jaar na de vaststelling van de blijvende werkonbekwaamheid, doch niets belet dat er dan nieuwe periodes van tijdelijke ongeschiktheid worden bepaald tot aan de vaststelling van een nieuwe graad van blijvende ongeschiktheid waarvan de vertrekdatum zich na de termijn van drie jaar kan situeren. Geen enkel voorstel het werk te hervatten werd geformuleerd aan het slachtoffer gedurende deze nieuwe periode van tijdelijke ongeschiktheid, zodat hij zich kan beroepen op de vergoedingen voorzien door de artikelen 22 en 23 van de Wet van 10 april 1971. Vanaf de nieuwe consolidatie is het basisloon dit van het gehomologeerde akkoord, waarbij de eventuele toekenning van een aanpassing aan de kosten van levensonderhoud ten laste valt van het Fonds voor Arbeidsongevallen.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.