Arbeidsrechtbank: Vonnis van 30 Maart 1971 (Brugge). RG 365

Date :
30-03-1971
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19710330-4
Role number :
365

Summary :

Krachtens artikel 1 van voornoemd koninklijk besluit mogen aan de verkiezingen van de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden deelnemen alle werknemers met uitzondering van de met een leidende functie belaste werknemers. In ieder bedrijf dient men de toestand in concreto na te gaan. Het determinerend criterium om na te gaan of iemand belast is met een leidende functie, is de werkelijk uitgeoefende functie in het bedrijf.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.