Arbeidsrechtbank: Vonnis van 8 Mei 1978 (Brugge). RG 11376

Date :
08-05-1978
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19780508-8
Role number :
11376

Summary :

Eiseres woont samen met Y en vormt met hem een feitelijk gezin. Y geniet een werkloosheidsuitkering, maar moet daarvan 3.000 fr. alimentatie betalen voor zijn dochter, terwijl eiseres zelf met de werkloosheidsuitkering een aantal "lopende rekeningen" moet betalen (voor huishuur, elektriciteit) en ook nog 2.500 fr. moet betalen als alimentatie voor haar kinderen. Mogen deze bedragen _ en vooral tweemaal het alimentatiegeld _ afgetrokken worden van de aan te rekenen werkloosheidsuitkering? Neen, volgens de rechtbank : (...) "Eiseres beweert, doch bewijst niet dat Y niet in staat is haar financieel te steunen, daar hij zelf 3.000 fr. per maand dient te betalen voor zijn dochter. Er dient tevens op gewezen te worden dat daarvan _ alsmede van de 2.500 fr. onderhoudsgeld die eiseres maandelijks moet betalen, alsmede van de lopende rekeningen voor huur en elektriciteit _ geen aftrek bij de wet is toegelaten."

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.