Arbeidshof: Arrest van 1 Juni 1994 (Brussel). RG 26894

Date :
01-06-1994
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19940601-4
Role number :
26894

Summary

De arbeidsongeschiktheid verklaard door een geneeskundig attest moet worden beoordeeld in functie van het werk dat geleverd wordt door de werknemer : ze verbiedt hem niet enige activiteit uit te oefenen voor zover ze niet tot gevolg heeft de werkhervatting bij de werkgever voor wie dat attest bestemd is uit te stellen of te beletten.

Arrêt

The full and consolidated version of this text is not available.