Arbeidshof: Arrest van 12 September 1985 (Brussel). RG 9951

Date :
12-09-1985
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19850912-9
Role number :
9951

Summary :

Het begrip "niet in staat zijn aanmerkelijke hulp te verlenen" zoals aangewend in artikel 128 alinéa 1 van het Koninklijk Besluit d.d. 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid houdt in dat men in de volstrekte onmogelijkheid moet zijn om te helpen; zodra bij de werkloze het vermogen aanwezig is om zich nuttig te maken in het bedrijf als men daar zou om vragen, mag hij geacht worden aanmerkelijk te kunnen helpen.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.