Arbeidshof: Arrest van 13 Maart 1984 (Brussel). RG 83/167

Date :
13-03-1984
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19840313-1
Role number :
83/167

Summary :

Appelant stelde voor het arbeidshof dat het beding van borgtocht in de arbeidsovereenkomst, op de basis waarvan een wisselbrief als borg tot naleving van zijn verbintenis tot teruggave van ontvangen goederen door hem was geaccepteerd, nietig is krachtens artikel 6 van de Arbeidsovereenkomstenwet.Appellant argumenteerde dat het in de arbeidsovereenkomst opgenomen beding immers de vereiste borgtocht en de vrijmaking ervan op een wijze regelde die afwijkt van de wettelijke regeling bepaald bij artikel 23 van de Arbeidsovereenkomstenwet, zodat zijn recht op beveiliging van de door hem gestelde borgtocht op essentiële wijze was ingekort en zijn verplichting tot het stellen van borgtocht, bij ontstentenis van deze beschermingsmaatregelen, was verzwaard.Het arbeidshof gaat op deze stelling in.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.