Arbeidshof: Arrest van 13 September 1973 (Brussel). RG 1113

Date :
13-09-1973
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19730913-5
Role number :
1113

Summary :

De consolidatiedatum van de arbeidsongeschiktheid valt niet noodzakelijk samen met de datum waarop het werk werd hervat. De datum van consolidatie is het tijdstip waarop de letsels uit het ongeval voortspruitende, een blijvende vorm hebben gekregen en het vaststaat dat een latere geneeskundige behandeling geen invloed meer kan hebben op de recuperatie van de werkcapaciteit. De consolidatiedatum valt dus niet noodzakelijkerwijze samen met de werkhervatting of met het einde van de geneeskundige behandeling.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.