Arbeidshof: Arrest van 14 Juni 1976 (Brussel). RG 78/123

Date :
14-06-1976
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19760614-4
Role number :
78/123

Summary :

Het verschil alleen in de interpretatie van de radiografiën laat niet toe te besluiten dat de interpretatie van de onafhankelijke deskundige verkeerd zou zijn. De aanvangsdatum van de ziekte kan afgeleid worden uit nauwkeurige en overeenstemmende vermoedens.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.