Arbeidshof: Arrest van 14 Oktober 1974 (Brussel). RG 76/189

Date :
14-10-1974
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19741014-2
Role number :
76/189

Summary :

Een opzeggingsbrief is geen aanbod, maar een eenzijdige beslissing die het recht op opzeggingsvergoeding doet ontstaan en de rechten van partijen bepaalt. Uit het stilzwijgen van de tegenpartij en uit het presteren van de arbeid tijdens de bepaalde termijn kan generlei verzaking worden afgeleid.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.