Arbeidshof: Arrest van 15 Mei 1975 (Brussel). RG 5051

Date :
15-05-1975
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19750515-7
Role number :
5051

Summary :

Het op grond van artikel 40 van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken vernietigd inleidend verzoekschrift stuit de verjaring alsmede het lopen der termijnen van rechtspleging op straffe van verval, zoals bepaald bij lid 3 van hetzelfde artikel. De nietigheid van bedoeld artikel 40 betreft als dusdanig geen nietigheid wegens gebrek in de vorm van de akte, derwijze dat de bepalingen van artikel 2247 van het B.W. hieraan vreemd zijn. Aangezien de nietigverklaring afhankelijk is gesteld van een rechterlijke uitspraak, werkt het stuitend karakter van de vernietiging door tijdens de loop van de procedure die leiden zal tot de uitspraak van vernietiging, derwijze dat zij de termijn van rechtspleging belet te lopen tot de dag waarop de akte nietig wordt verklaard bij rechterlijke uitspraak (ó), zodat een nieuwe termijn van een maand begint te lopen vanaf de dag volgend op deze waarop de vernietiging van de akte werd uitgesproken, dit bij toepassing van de bepaling van artikel 53 van het G.W..

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.