Arbeidshof: Arrest van 15 Oktober 1979 (Brussel). RG 79/27047

Date :
15-10-1979
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19791015-5
Role number :
79/27047

Summary :

Artikel 14 alinéa 1 K.B. nr 72 geeft aan de Koning de macht om periodes van non-activiteit gelijk te stellen met periodes van beroepsbezigheden als zelfstandige. Artikel 28 K.B. 22 december 1967 legt de algemene bepalingen vast waaraan de gelijkstellingen voorzien in de artikel 29 tot 44 gebonden zijn. Er is geen speciale procedure tot herziening of tot het treffen van nieuwe beslissingen voorzien. Daaruit volgt dat later met terugwerkende kracht, zowel in het voordeel als in het nadeel van de aanvragen, een nieuwe beslissing mag worden genomen wanneer een vroegere beslissing op verkeerde gegevens berustte. Dit is niet het geval voor nieuwe beslissingen inzake uitkeringen. Artikel 33 K.B. nr 72 geeft aan de Koning de macht om te bepalen in welke gevallen een nieuwe beslissing mag worden getroffen. De procedure terzake is duidelijk omschreven in de artikelen 150 tot 156 van het K.B. dd. 22 december 1967.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.