Arbeidshof: Arrest van 17 Januari 1973 (Brussel). RG 8320

Date :
17-01-1973
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19730117-2
Role number :
8320

Summary :

De overeenkomst die een beroepsbokser vóór zijn militaire dienst met zijn "manager" in 1926 verbond, is geen lastgeving maar een arbeidsovereenkomst, het hoort thans die overeenkomst te bekijken in het licht van de evolutie, die zich heeft voorgedaan op het stuk van de wetgeving betreffende de personen, die bepaalde sportactiviteiten uitoefenen onder de leiding en het gezag van derden en daarvan hun beroep maken.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.