Arbeidshof: Arrest van 18 December 1981 (Brussel). RG 74/347

Date :
18-12-1981
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19811218-5
Role number :
74/347

Summary :

Een bij herhaling begane fout verliest daardoor niet haar zwaarwichtig karakter. Eventuele gunstige elementen kunnen het opstellen van valse verslagen niet goedmaken.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.