Arbeidshof: Arrest van 19 November 1974 (Brussel). RG 672

Date :
19-11-1974
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19741119-8
Role number :
672

Summary :

Het gegeven ontslag moet als willekeurig beschouwd worden, gezien het duidelijk een wraakmaatregel is, nadat de werkneemster een beroep had gedaan op de tussenkomst van de vakvereniging, wegens een gerechtvaardigde klacht van de arbeidster in verband met het niet-toepassen door de werkgeefster van het wettelijk toepasselijk barema inzake loon.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.