Arbeidshof: Arrest van 20 Juni 1994 (Brussel). RG 26499

Date :
20-06-1994
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19940620-7
Role number :
26499

Summary :

Het feit dat een werknemer een hele namiddag met werkmakkers vrijwillig van het werk is weggebleven om in een naburig café te gaan verteren, is een dringende reden. Het feit dat deze werknemer de oudste van de groep was en een anciënniteit van 20 jaar had, is een verzwarende omstandigheid.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.