Arbeidshof: Arrest van 20 Oktober 1981 (Brussel). RG 75/535

Date :
20-10-1981
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19811020-5
Role number :
75/535

Summary :

Het is bovendien vereist voor de toepasselijkheid van de wet van 30 juli 1963 dat de werknemer deze aktiviteiten op voortdurende wijze uitoefent, wat echter niet betekent dat de handelsvertegenwoordiging het enige of voornaamste beroep van die werknemer moet zijn. Een regelmatige aktiviteit als handelsvertegenwoordiger valt onder de wet, zelfs wanneer het om een nevenaktiviteit gaat _ zoals in casu voor geïntimeerde het geval was gedurende de voormelde betwiste periode van 1 maart 1969 tot 1 juni 1970 _ , wat zeker het geval is indien de hoofdaktiviteit in een andere onderneming uitgeoefend wordt, zoals eveneens het geval was in onderhavige zaak.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.