Arbeidshof: Arrest van 22 Juni 1971 (Brussel). RG 32881

Date :
22-06-1971
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19710622-9
Role number :
32881

Summary

Wanneer een bediende steeds een dertiende maand heeft ontvangen die niet in het geschreven kontrakt is vastgelegd, en die genoemd wordt premie of eindejaarspremie, bewijst deze betaling dat het overeengekomen loon bestaat uit een bepaald bedrag uitbetaald alle maanden, en eenzelfde bedrag uitbetaald op het einde van ieder jaar, respektievelijk als loon voor het werk gepresteerd tijdens de afgelopen maand, en als bijkomend loon voor het werk gepresteerd tijdens het afgelopen jaar. De benaming premie brengt geenszins mee dat de uittredende bediende zou worden beroofd van dit jaarlijks loon, daar hij al de prestaties had geleverd waarvan de premie de bijkomende bezoldiging uitmaakt.

Arrêt

The full and consolidated version of this text is not available.