Arbeidshof: Arrest van 23 December 1974 (Brussel). RG 4204

Date :
23-12-1974
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19741223-1
Role number :
4204

Summary :

Wanneer een werkgever beslist dat een bediende de bestaande kliënten niet meer zal bezoeken, en dat hij niet meer zal mogen beschikken over een auto om naar huis te gaan, op week-end te gaan en zijn vakantie te nemen, maakt zulke eenzijdige wijziging van een hoofdzakelijk bestanddeel (kliënteel) en van een belangrijk bestanddeel (vrij gebruik auto) een verbreking uit van de arbeidsovereenkomst. Daar de opzeggingsvergoeding forfaitair is kan niet worden in aanmerking genomen dat de bediende spoedig een nieuwe betrekking zou hebben gevonden.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.