Arbeidshof: Arrest van 23 December 1974 (Brussel). RG 153

Date :
23-12-1974
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19741223-1
Role number :
153

Summary :

Noch de betaling van de kosten, noch de vraag een vonnis niet te betekenen maken een stilzwijgende berusting uit in een vonnis, in de zin van art. 1045 van het Gerechtelijk Wetboek, te meer daar de kosten verschuldigd zijn krachtens art. 1017.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.