Arbeidshof: Arrest van 24 December 1974 (Brussel). RG 1341

Date :
24-12-1974
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19741224-3
Role number :
1341

Summary :

Bij de beoordeling van de opzeggingstermijn dient men zich te plaatsen op het ogenblik van de verbreking. Is terzake niet dienend het argument van de bediende als zou hij nog steeds werkloos zijn. Is evenmin dienend het argument van werkgever als zou de bediende nooit voldoening hebben geschonken en deze aldus slechts zou recht hebben op een minimumopzeg. Rekening houdend met de gebruikelijke criteria, leeftijd: 39 jaar, loopbaan: bijna 8 jaar, functie: bankbediende tewerkgesteld opeenvolgend in de verschillende diensten, wedde 20.445 fr per maand, verhoogd met belangrijke voordelen (dertiende maand, premies, verlof) dient de opzeggingstermijn op 11 maand te worden bepaald.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.