Arbeidshof: Arrest van 24 Oktober 1973 (Brussel). RG 8320

Date :
24-10-1973
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19731024-2
Role number :
8320

Summary :

De stelling van de Rijkskas voor rust- en overlevingspensioenen volgens welke de maandelijkse inhouding van 10 t.h. op het overlevingspensioen in de regeling voor werknemers berekend moet worden op basis van het samengevoegd bedrag van dat overlevingspensioen en van het overlevingspensioen van de arbeidssector, kan niet worden gevolgd. Artikel 1410 alinéa 4 van het Gerechtelijk wetboek bedoelt immers prestaties die uitgekeerd worden uit de middelen van de aldaar bedoelde instellingen, o.m. van de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid. Het percentage van 10 t.h. mag dus enkel berekend worden op het overlevingspensioen dat door de Rijkskas wordt uitgekeerd.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.