Arbeidshof: Arrest van 25 Juni 1981 (Brussel). RG 102441

Date :
25-06-1981
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19810625-1
Role number :
102441

Summary :

Al mocht het beroep tegen de administratieve beslissing die het invaliditeitspensioen voor een voorbije periode intrekt en bij de gepensioneerde bedrog erkent, voor een deel gegrond worden verklaard indien blijkt dat er geen bedrog of kwade trouw is geweest, dan moest darentegen de tegeneis tot betaling van het onverschuldigde ontvankelijk en gegrond worden verklaard, aangezien de in dat geval toepasselijke verjaringstermijn van 6 maanden eerst was begonnen te lopen vanaf de datum van die beslissing, daar de betalingen die toendertijd waren gedaan, de uitvoering waren van een vroegere beslissing.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.