Arbeidshof: Arrest van 25 Maart 1994 (Brussel). RG 28989

Date :
25-03-1994
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19940325-6
Role number :
28989

Summary :

Zo de beslissing tot schorsing wegens langdurige werkloosheid genomen werd buiten de termijnen, berekend op grond van de vervaldag, bedoeld in art. 143, alinéa 1 K.B. 20 december 1963 is deze beslissing, bij gebreke aan een expliciete bepaling die hierin voorziet, niet nietig, doch dient de ingangsdatum van deze schorsingsbeslissing door de rechtbank tot de correcte datum te worden verschoven.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.