Arbeidshof: Arrest van 25 Oktober 1974 (Brussel). RG 75/316

Date :
25-10-1974
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19741025-10
Role number :
75/316

Summary :

Het komt voor dat gezien de anciënniteit van de ontslagen bediende (negen maanden dienst), de eerste rechter een te hoge termijn heeft voorzien door de verbrekingsvergoeding vast te stellen op de verdiensten over 12 maanden. In alle billijkheid en rekening gehouden met de eerder beperkte anciënniteit, met de ouderdom van betrokkene op het ogenblik van de beëindiging van het dienstcontract (geboren op 27 februari 1919), zijn wedde van 33.000 fr. per maand en zijn functie van dienstoverste voor de afdeling "Catering", dient de verbrekingsvergoeding bepaald te worden op het loon dat betrokkene gedurende zeven maanden had kunnen verdienen.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.