Arbeidshof: Arrest van 25 September 1978 (Brussel). RG 19033

Date :
25-09-1978
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19780925-3
Role number :
19033

Summary :

De reglementering legt niet de plicht op de inlichtingen te verschaffen nopens de vraag te weten of de onderneming het voornemen heeft aan haar personeel een sluitingsvergoeding uit te keren zodat er geen misdrijf van verhindering van toezicht is door het feit de vraag van het Fonds onbeantwoord te hebben gelaten.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.