Arbeidshof: Arrest van 26 Oktober 1972 (Brussel). RG 2130

Date :
26-10-1972
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19721026-1
Role number :
2130

Summary :

1. De beslissing waarbij de Arbeidsrechtbank met toepassing van art. 65 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 uitspraak doet over het verzoek tot homologatie van de tussen de getroffene of zijn rechthebbenden en de verzekeraar tot stand gekomen overeenkomst is vatbaar voor hoger beroep (impliciete oplossing). 2. Het Arbeidshof kan, nadat het de homologatiebeslissing wegens verkeerde toepassing van de wet heeft vernietigd, door evocatie zijn homologatie verbinden aan een nieuwe overeenkomst welke de partijen hem ter homologatie voorleggen.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.