Arbeidshof: Arrest van 28 Maart 1994 (Brussel). RG 27406

Date :
28-03-1994
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19940328-6
Role number :
27406

Summary :

De rechter is bevoegd om over te gaan tot herkwalificering van de manier waarop een der partijen een arbeidsovereenkomst verbroken heeft, maar binnen bepaalde perken en onder bepaalde voorwaarden. Het is nodig dat een kwalificering werd gegeven door de partij die aan de oorsprong ligt van de verbreking. Er dient een gemotiveerde vraag tot herkwalificering te bestaan; de rechter kan daartoe niet ambtshalve beslissen. Tenslotte moet onmiskenbaar blijken dat de partij, die het initiatief tot de verbreking heeft genomen, zich vergist heeft, ofwel dat haar wilsuitdrukking onhandig was of een gebrek aan samenhang of duidelijkheid vertoont.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.