Arbeidshof: Arrest van 28 November 1973 (Brussel). RG 1113

Date :
28-11-1973
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19731128-4
Role number :
1113

Summary :

Opdat er van werkloosheid door eigen schuld of toedoen zou kunnen sprake zijn, is vereist dat de werknemer een houding aanneemt of daden stelt, waarvan hij weet dat zij zijn ontslag voor gevolg zullen hebben. Wanneer niet bewezen is dat de werkloze wetens en willens zijn werk niet behoorlijk uitvoerde, moet aangenomen worden dat er geen billijke redenen aanwezig waren om hem te ontslaan.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.