Arbeidshof: Arrest van 3 April 1987 (Brussel). RG 17.665

Date :
03-04-1987
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19870403-9
Role number :
17.665

Summary :

Het aanbod tot wederopneming moet plaats vinden dertig dagen na de aanvraag, ook al loopt de arbeidsovereenkomst nog op dat tijdstip door. Geen rechtsmisbruik is het gebruik maken van een inmiddels ontstaan recht op vergoeding. De beschermingsvergoeding overeenstemmend met het verloren loon kan enkel betrekking hebben op de periode van het mandaat waarin geen loon is betaald. De beschermingsvergoeding moet op dezelfde wijze worden berekend als de ontslagvergoeding en omvat de maandwedde, het dubbel vakantiegeld en de eindejaarspremie.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.