Arbeidshof: Arrest van 3 December 1982 (Brussel). RG 102441

Date :
03-12-1982
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19821203-7
Role number :
102441

Summary :

De arbeidsovereenkomst voor een nauwkeurig omschreven werk onderstelt een duidelijke omschrijving door de partijen van het uit te voeren werk, zonder dat de bepaling van de voltooiingsdatum vereist is. Artikel 10 van de wet van 3 juli 1978 is niet toepasselijk op de opeenvolging van arbeidsovereenkomsten gesloten met het oog op een nauwkeurig omschreven werk.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.