Arbeidshof: Arrest van 3 November 1971 (Brussel). RG 594

Date :
03-11-1971
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19711103-13
Role number :
594

Summary :

Het afdankingsverbod voor de werkgever ten aanzien van een zwangere werkneemster geldt niet zo de afdanking niet te wijten is aan de zwangere staat maar aan het feit dat de werkneemster die staat verborgen had bij haar in dienst treden. De zwangere werkneemster is ertoe gehouden haar staat bekend te maken aan de werkgever op het ogenblik dat ze in dienst treedt, hetzij zich te onthouden een aanbod van betrekking te aanvaarden zo ze liever zwijgt. Het verzuim is een fout waarvoor ze op grond der artikelen 1382 en 1383 BW aansprakelijk is.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.