Arbeidshof: Arrest van 30 December 1974 (Brussel). RG 2130

Date :
30-12-1974
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19741230-2
Role number :
2130

Summary :

Luidens art. 56 par. 1 Lid 5 van de wet van 9 augustus 1963 wordt aangenomen dat indien de werkneemster haar beroepsarbeid werkelijk minder dan zes weken voor haar bevalling heeft onderbroken, zij na de acht weken welke op de bevalling volgen, de vereiste graad van werkongeschiktheid bereikt die overeenstemt met de periode tijdens welke zij verder heeft gearbeid vanaf de zesde week voor haar bevalling. De bevalling had plaats op 1 januari 1973. De werkneemster onderbrak haar beroepsarbeid op 1 januari 1973. Gedurende de zes weken die deze laatste datum voorafgingen heeft zij gewerkt en enkele dagen vakantie genomen. In de zin van hoger vermeld lid 5 van alinéa 1 van artikel 56 loopt de periode gedurende dewelke de werkneemster is blijven werken tot op het ogenblik waarop zij pas werkelijk haar beroepsarbeid heeft onderbroken. Die periode omvat ook de jaarlijkse vakantiedagen (cfr Cass. 14 jan. 1974, JTT 1974, 74).

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.