Arbeidshof: Arrest van 30 Maart 1971 (Brussel). RG 1341

Date :
30-03-1971
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19710330-2
Role number :
1341

Summary :

Wanneer een bediende wordt opgezegd met een termijn van 27 maanden, en hij na afloop van één maand de werkgever verlaat met diens akkoord, en zonder voorbehoud de vergoeding overeenstemmend met 26 maand wedde ontvangt, kan hieruit niet worden afgeleid dat hij een dading heeft aangegaan waardoor hij de duur van de opzeggingstermijn heeft aanvaard. Gezien zijn leeftijd (58 jaar) zijn ancienniteit (43 jaar) zijn functie (hoofdmekanieker en hoofd van atelier) en zijn loon (19.826 fr per maand) moest hem een termijn van 42 maanden worden toegekend.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.