Arbeidshof: Arrest van 31 Maart 1977 (Brussel). RG 66280;66285

Date :
31-03-1977
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19770331-4
Role number :
66280;66285

Summary :

Door de arbeid eigener beweging halftijds te hervatten zonder voorafgaande toestemming van de adviserend geneesheer van haar verzekeringsinstelling, heeft de sociaal verzekerde een einde gemaakt aan haar arbeidsongeschiktheid. De adviserend geneesheer van een verzekeringsinstelling is wettelijk niet bevoegd om een sociaal verzekerde als arbeidsongeschikt te erkennen die om het even welke deeltijdse werkzaamheid uitoefent zonder daarvoor zijn voorafgaande toestemming te hebben gekregen.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.