Arbeidshof: Arrest van 4 Februari 1993 (Brussel). RG 38382

Date :
04-02-1993
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19930204-1
Role number :
38382

Summary :

Onder " samenwonen " in de zin van artikel 160 alinéa 2 van het werkloosheidsbesluit dd. 20 december 1963 moet worden verstaan, het samenleven onder éénzelfde dak van personen die hun huishoudelijke aangelegenheden geheel of althans hoofdzakelijk gemeenschappelijk regelen, waarbij niet vereist is dat zij hun vermogen volledig of bijna volledig samenbrengen. Verwijzing naar : Cass., 24 januari 1983, J.T.T. 1983, 338, Cass., 13 april 1986, R.W. 1986-87, 8156.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.