Arbeidshof: Arrest van 4 September 1979 (Brussel). RG 80/3477

Date :
04-09-1979
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19790904-4
Role number :
80/3477

Summary :

Kan niet weerhouden worden het argument als zou t.a.v. de bijzondere bescherming die hij wettelijk geniet, daardoor alleen een bijzondere plicht van kiesheid op de syndicale gedelegeerde berusten.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.