Arbeidshof: Arrest van 5 December 1994 (Brussel). RG 23995

Date :
05-12-1994
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19941205-2
Role number :
23995

Summary :

De werkneemster die, zo blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door het gewestelijk werkloosheidsbureau, meermaals haar meestergast uitmaakt voor "vuile Italiaan, vrouwenhater, masochist" in het bijzijn van de directie en het personeel, begaat een ernstige fout die een onmiddellijk ontslag rechtvaardigt.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.