Arbeidshof: Arrest van 5 Juni 1984 (Brussel). RG 16219

Date :
05-06-1984
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19840605-2
Role number :
16219

Summary :

Eiser, die als handelsvertegenwoordiger na de normale aanvangsleeftijd in dienst was getreden, stelde dat zijn loon diende te worden bepaald enkel met toepassing van art. 10 van de C.A.O. van 19 maart 1979, daar art. 9 niet de handelsvertegenwoordigers betreft. Het hof verwerpt dit standpunt : "Overwegende dat de eerste rechter een juiste toepassing heeft gemaakt van de C.A.O. van 19 maart 1979; dat immers art. 9,alinéa 2, van voormelde C.A.O. van toepassing is voor alle bedienden die na vijftigjarige leeftijd in dienst traden en dus ook voor de handelsvertegenwoordigers, die bedienden zijn en die zo laat in dienst treden ; dat het minimumloon voor appellant (geboren op 30 december 1926) in 1981 dat is vastgesteld voor de normale aanvangsleeftijd van zijn klasse die in casu de 4e categorie is, zodat de eis van appellant primair geformuleerd, ongegrond is ; "dat de interpretatie van appellant van de toepasselijke C.A.O. als onjuist en ongegrond afgewezen wordt."

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.