Arbeidshof: Arrest van 5 Maart 1974 (Brussel). RG 2130

Date :
05-03-1974
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19740305-8
Role number :
2130

Summary :

Een tegenvordering, ingesteld bij besluiten méér dan één jaar na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst tussen partijen, moet verjaard verklaard worden overeenkomstig artikel 34 van de gecoördineerde wetten op de bediendenovereenkomst, op verzoek van de tegenpartij (cfr. : Arbeidshof Brussel, 4de kamer, 18121972, J.T.T. 1561973, blz. 172-173).

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.